16
Kas

AS 9100 Eğitimi Nedir? (AS 9100 REV.D HAVACILIK, UZAY VE SAVUNMA SANAYİ STANDARDI)

Demirkanat Belgelendirme Hizmeti

AS 9100 Sertifikasına sahip olmak isteyen işletmelerin belgelendirme sürecinden önce temel bilgilendirme eğimi, dokümantasyon, fiziki şartlar gibi bazı süreçleri tamamlaması beklenmektedir.

Demirkanat mühendislik olarak AS 9100 Uzay ve savunma sanayisine yönelik üretim/hizmet veren firmaların belgelendirme süreçlerinden önce eğitim süreçlerini de tamamlıyoruz,

Eğitimcilerimiz alanında uzman onlarca AS 9100 denetim tecrübesine sahip, saha ve uygulama becerisi kazanmış yetkin kişilerden oluşmaktadır,

Eğitimlerimiz online ve fiziki olarak verilebilmektedir,

Eğitim içerikleri, eğitim hedefleri, eğitim süresi gibi bilgilere geçmeden önce;

AS 9100 REV.D HAVACILIK, UZAY VE SAVUNMA SANAYİ STANDARDI NEDİR? Bundan bahsedelim,

AS 9100 havacılık, uzay ve savunma sanayine ürün tasarlayan, geliştiren ve üreten, bakım ve onarım yapan, yedek parça ve teslimat sonrası destek sağlayan kuruluşlar için geliştirilmiş uluslararası yüksek seviyeli bir kalite yönetim sistemidir. Küresel havacılık, savunma ve uzay sanayi için tek standart oluşturmak amacı ile Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) ve Otomotiv Mühendisleri Derneği tarafından geliştirilmiştir. Standardı uygulayan ve yapılan denetimler sonucu AS 9100 Sertifikasına sahip olmaya hak kazanan firmalar öncelikle OASIS (Online Aerospace Suppliers Information System) adındaki veri bankasına kayıt edilir. Bu sistem üzerinden BOEING, LOCKHEED MARTIN, AIRBUS gibi dünyanın en prestijli firmaları ile direkt çalışma fırsatı elde ederler. Ayrıca TUSAŞ, ASELSAN vb firmaların alt yüklenicisi olabilmek için de bu sertifikaya sahip olmak şarttır.

AS 9100 REV. D TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

AMAÇ:

AS 9100 REV.D Temel Bilgilendirme Eğitimi programı ile hedeflenen ana amaç, AS 9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi standardını ve kalite yönetim sistemlerini öğretmek ve katılımcıların kalite alt yapısını ulusal ve uluslararası normlara ulaştırmaktır. Kalite Yönetim Sisteminin amacını ve organizasyon kurmadaki etkililiğini, tutarlılığını ve müşteri memnuniyetini arttırmasındaki rolünü anlamada profesyonel bir başlangıç bakış açısı kazandırmaktır.

EĞİTİM HEDEFLERİ:

AS 9100 REV.D Eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcı;

Kalite tanımlamalarını ve ortak özellikleri tanımlar.

Kalitenin dayandığı temelleri açıklar.

Standart temel kalite kavramlarını ifade eder.

AS 9100 ailesinin üyelerini ve standartların kullanım amaçlarını açıklar.

AS 9100 Sözlükler Standardının ne amaçla kullanıldığını tanımlar.

AS 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Standardının Maddelerine Yönelik gereksinimlerin neler olduğunu anlatır.

Yedi Kalite Yönetim Prensibini ve bunların ISO 9001 ile nasıl bir ilişkide olduklarını tanımlar.

AS 9100 gereksinimlerini ve amacını açıklar.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Havacılık, Savunma ve Uzay KYS’ ne Giriş

Kalite tanımlamaları,

Kalitenin tarihçesi,

Havacılık, Savunma ve Uzay KYS ile ilgili Temel kavramlar,

Havacılık, Savunma ve Uzay KYS nin Prensipleri nelerdir

AS 9100 Standart Ailesi Nelerdir

AS 9100 Kapsam Belirleme

AS 9100 Standardın Maddelerinin Açıklanması,

EĞİTİM KAZANIMLARI:

KATILIMCILAR;

Kalite tanımlamaları ve ortak özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını tanır.

Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sisteminin Ortaya çıkışı ve Tarihçesini bilir

AS 9100 Standart ailesinin üyelerini tanır.

AS 9100 Standartlarının temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.

Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sisteminin dayandığı temel prensiplerini bilir.

AS 9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Standardının Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin neler olduğunu bilir.

Dokümantasyon gereklilikleri hakkında temel bilgilere sahip olur.

AS 9100 Temel Bilgi Eğitim Sertifikası sahibi olur.

 

AS 9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Eğitimlerine Kimler Katılabilir?

AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Eğitimlerine aşağıdaki kriterlere uyan herkes katılabilir.

AS 9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemine ilgi duyan, herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Çalıştıkları firmalarda AS 9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV lerinde AS 9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili sertifikalarını sunup bu sektörlerde çalışmak isteyen çalışanlar ve öğrenciler,

AS 9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi ile yönetilen firma çalışanları

AS 9100 REV.D HAVACILIK, SAVUNMA VE UZAY KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

AMAÇ:

Katılımcının AS 9100 REV.D Standardına uygun dokümantasyon yapabilmesi için gerekli yöntemlerin ve doküman yapısının kuruluşuna dair detaylı yol göstermektir.

EĞİTİM HEDEFLERİ:

Eğitimi tamamlayan katılımcı;

Yedi Kalite Yönetim Prensibini ve bunların ISO 9001 ile nasıl bir ilişkide olduklarını tanımlar.

AS 9100 gereksinimlerini ve amacını açıklar.

Kalite el kitabını ve içeriğini tanımlar.

Kuruluş kalite politikası ve içeriğini açıklar.

AS 9100 dokümantasyonu içinde yer alması gereken zorunlu prosedürleri ve diğer kayıtları açıklar.

EĞİTİM SÜRESİ:

Eğitim Süresi 8 saat şeklinde toplam 1 gündür.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Dokümante Bilgi

AS 9100 Standardına göre hazırlanması gereken Dokümante Bilgi

AS 9100 Standardına göre zorunlu olmasa da hazırlanması gereken Dokümante Bilgiler

AS 9100 Standardına göre Tutulması gereken Dokümante Bilgiler

AS 9100 Dokümante Bilgi Kontrolü

AS 9100 Kalite Politikası

AS 9100 Kalite Politikası Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması

AS 9100 Kalite El Kitabı

AS 9100 Kalite El Kitabı Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması

AS 9100 Kalite Prosedürleri

AS 9100 Kalite Prosedürleri Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması

AS 9100 Kalite Görev Tanımları

AS 9100 Kalite Görev Tanımı Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması

AS 9100 Kalite Talimatları

AS 9100 Kalite Talimatları Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması

AS 9100 Kalite Form Rapor

AS 9100 Kalite Form Rapor Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması

AS 9100 Kalite diğer doküman ve Kayıt Örnek Hazırlama Uygulama

EĞİTİM KAZANIMLARI:

AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemine göre hazırlanması gereken dokümanları bilir

AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemine göre oluşturulması gereken formları raporları kayıtları bilir.

Doküman ile Kayıt arasındaki farkı anlar.

Kalite El Kitabının içeriği nedir nasıl hazırlanır öğrenir

Prosedürler nelerdir Nasıl hazırlanır öğrenir

Görev Tanımları Nedir nasıl hazırlanır öğrenir

Talimatlar, Formlar, Şartnameler ve Kalite Politikası Kalite Hedefleri ve diğer Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi dokümanları nelerdir, nasıl hazırlanır, öğrenir?

AS 9100 Dokümantasyon Eğitim Sertifikasına Sahip olur.

AS 9100 REV.D HAVACILIK, SAVUNMA VE UZAY KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

AMAÇ:

ISO 19011 İç Tetkik Kılavuzundan yola çıkılarak İç Tetkike dair çok detaylı bilgi kazandırmak ve katılımcının çalıştığı firmada iç tetkikçi olarak görev yapmasını sağlamak.

EĞİTİM HEDEFLERİ:

AS 9100 İç Tetkik Eğitimine katılanlar eğitim tamamlandığında aşağıdaki belirtilen konularda fayda sağlar;

ISO 19011 Kalite yönetim sistemleri tetkik kılavuzu hakkında bilgi sahibi olur.

Denetim Tetkik vb Temel tanımlar ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.

İç Tetkik Denetçi temel prensiplerini bilir.

Denetim kavramı ve sistematiği hakkında bilgi sahibi olur.

Yönetim sistemi denetimlerine neden ihtiyaç duyulduğunu kavrar.

Denetim çeşitleri ve uygulama nedenleri hakkında bilgi sahibi olur.

Denetim stratejileri hakkında bilgi sahibi olur.

Bir denetçide olması gereken özellikler hakkında bilgi sahibi olur.

Denetim prosesinin hangi aşamalardan oluştuğunu bilir.

Denetim Planlama, Uygulama, Raporlama ve İzleme Faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.AS 9100 İç Tetkik sertifikasına sahip olur ve şirket içi iç tetkiklerde görev alabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:

Eğitim Süresi 8 saat şeklinde toplam 1 gündür.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

İlgili iso yönetim sistemine genel bakış

ISO 19011 standardının tanıtımı ve AS 9100 Standardında denetim

İç tetkik tanımları kavramları

İç tetkik Nedir

Tetkik Kriterleri Nedir

Tetkik Delili Nedir

Tetkik Bulguları Nedir

Tetkik Sonucu Nedir

Tetkik Müşterisi Nedir

Tetkik Edilen Nedir

Tetkikçi Denetçi Nedir

Tetkik Ekibi, Denetim Ekibi Nedir

Teknik Uzman Nedir

Tetkik Denetim Programı Nedir

Tetkik Denetim Planı Nedir

Tetkik Kapsamı Nedir

Yeterlilik Nedir

Tetkik Denetim Tetkikçi Prensipleri Nelerdir

Tetkik Programı Nasıl Yönetilir

Tetkik Programı Genel Bilgiler

Tetkik Programı Hedefleri ve Genişliği Nasıl Olmalıdır.

Tetkik Programı Sorumlulukları Kaynakları ve Prosedürleri Nedir

Tetkik Programı Uygulaması Nasıldır

Tetkik Programı Kayıtları Nedir

Tetkik Programının İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi Nasıl Yapılmalıdır.

Tetkik Faaliyetleri Tetkikin Gerçekleştirilmesi

Tetkikin Gerçekleştirilmesi ile ilgili Genel Bilgiler

Tetkikin Başlatılması (Tetkik Ekibinin ve Başkanın atanması, Tetkik Hedefleri, Kapsamının ve Kriterlerinin belirlenmesi, Tetkikin Fizibilitesinin Belirlenmesi, Tetkik Edilen ile ilk temasın kurulması,

Dokümanların Gözden Geçirilmesi

Saha Tetkik Faaliyetleri için Hazırlık Yapılması

Tetkik Planın Hazırlanması

Tetkik Ekibine Görev Verilmesi

Çalışma Dokümanlarının Hazırlanması

Soru Listelerinin Hazırlanması

Saha Tetkik Faaliyetlerinin Yapılması

Açılış Toplantısı Nedir Nasıl Yapılır

Tetkik Esnasındaki İletişim Nasıl Olmalıdır

Tetkik Esnasında Rehberlerin ve Gözlemcilerin Rolleri ve Sorumlulukları Nelerdir

Tetkik edilen süre yer ile ilgili Bilgilerin toplanması ve Doğrulanması

Tetkik Bulgularının Toplanması Nasıl Yapılır

Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır

Kapanış Toplantısı Nedir Nasıl Yapılır

Tetkik Raporunun Hazırlanması Onaylanması ve Dağıtılması

Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması

Takip Tetkikinin Yapılması

Tetkikin Tamamlanması

Pratik Çalışma İç Tetkik Uygulamasının Yapılması

EĞİTİM KAZANIMLARI:

AS 9100 Kalite Yönetim ve ISO 19011 sistemleri tetkik kılavuzu hakkında bilgi sahibi olur.

Denetim Tetkik vb Temel tanımlar ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.

İç tetkik Denetçi temel prensiplerini bilir.

Denetim kavramı ve sistematiği hakkında bilgi sahibi olur.

Yönetim sistemi denetimlerine neden ihtiyaç duyulduğunu kavrar.

Denetim çeşitleri ve uygulama nedenleri hakkında bilgi sahibi olur.

Denetim stratejileri hakkında bilgi sahibi olur.

Bir denetçide olması gereken özellikler hakkında bilgi sahibi olur.

Denetim prosesinin hangi aşamalardan oluştuğunu bilir.

Denetim Planlama, Uygulama, Raporlama ve İzleme Faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.

AS 9100 İç Tetkik sertifikasına sahip olur ve şirket içi iç tetkiklerde görev alabilir.

Demirkanat Mühendislik olarak işlemlere nasıl başlarız?

AS 9100 eğitimi almak isteyen kişiler/işletmeler için ilk önce eğitim başvuru formunun doldurulması gerekmektedir, akabinde personel kişi sayısının belirlenmesi ve eğitim günün karşılıklı planlanması yapılır. Planlamadan sonra belirlenen gün ve saate eğitimcilerimizin işletmenizde yada online olarak eğitimin ilerletilmesini sağlarız. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim katılım sertifikası verilmektedir.

Demirkanat Mühendislik olarak yedi yılı aşkın süredir, şirketlere AS 9100 yönetim sistem belgesi, AS 9100 eğitimi, AS 9100 dokümantasyon oluşturma, AS 9100 denetime hazırlık gibi alanlarda hizmet vermeye devam ediyoruz.

İletişim Bilgilerinizi Aşağıdaki Formdan Gönderin Biz Sizi Arayalım!