Ndt Tahribatsiz Muayene

Kaynaklı imalatlarınız için talep edeceğiniz NDT Tahribatsız muayene  ve raporlama hizmeti veriyoruz. Türkak akredide veya kaynak mühendisi onayı seçenekleriyle bizden hizmet alabilirsiniz.

VT - Gözle Muayene

VT Testi, Tahribatsız Muayene testinin ilkidir. Kaynak yapılan parçanın ilgili standart ve yönetmeliklere göre yapılıp yapılmadığı test edilir. Test sırasında el feneri, kaynak kumpası ve büyüteçler kullanılabilir.

Gözle yapılan kaynak kontrolleri, alanında uzman personellerce yapılmaktadır.

Testin amacı kaynak yapılan bölgede geometrik bozukluk olup olmadığı, teknik şartnameye uygunlu gibi kaliteyi etkileyen bir uygulama yapılıp yapılmadığını tespit etmektir.

MT- Manyetik Partikül Testi

MT testi yüzeye açık veya yüzeyin altında gerçekleşen kaynak hatalarını, süreksizliklerinin tespit etmek için kullanılır. Kullanılan makine ekipman ile malzeme yüzeyine manyetik akım uygulanması ile manyetik dalgalarının malzeme yüzeyine gelerek hatayı tespit etmemize yardımcı olur. Bu testi gerçekleştirebilmek için test edilecek parçanın mıknatıslanabilir olması önemlidir. Paslanmaz yada kompozit malzemelerde uygulanamaz.

Bu testler TS 7477 standardına göre, yetkilendirilmiş personellerce yapılıp raporlanmaktadır.

PT- Penetrant Testi

Bu test yine kaynaklarda yüzey hatalarını tespit etmenin bir başka yöntemidir. Tespit edilmesi talep edilen kaynak bölgelerinin yüzeye açık olması beklenir. Ön temizlik önemlidir. Parça ya da kalıntı bırakan kumaş parçaları ile temizlik tavsiye edilmez. Uygulama sırasında 3 adet sıvı kullanılır. Piyasada bu sıvıların farklı markaları bulunmaktadır. EN 3452-1 standardına bu sıvılar için tipler tanımlanmıştır.

İlk önce yüzey temizliği yapılır,

Penetrant sıvısı uygulanır,

15-20 dakika beklenir, ara temizlik yapılır,

Geliştirici uygulanır,

Tüm bu süreçlerin sonunda değerlendirme yapılır, tamir gerekiyorsa bunu içeren bir rapor hazırlanır, kaynak uygunsa uygun olduğuna yönelik rapor hazırlanarak süreç tamamlanır.

UT- Ultrasonik Test

UT Testi, NDT testlerinde kullanılmaktadır. Kaynak yapılan parçanın yüzeyinde malzemedeki süreksizlikleri tespit etmek için uygulanır.

Ultrasonik test cihazı, açılı problar ve bağlantı ekipmanları ile uygulanır.

Testin amacı, kaynak yapılmış yüzeye problar yerleştirilerek, çizgisel hataların tespitidir.

UT testi ciddi tecrübe isteyen bir test yöntemidir. Kullanılan ekipmanı bilmek ve yorumlamak esasına dayanır. Malzemeye yüksek frekanslı ses dalgaları göndererek geri yansıması sistemi ile çalışır. Kullanılan ekipmanın probları bulunur. Test edilecek parçanın açısına göre kullanılır. Malzemeye gönderilen ses dalgaları zayıf ise o bölgede hata olduğu tespit edilir. Cihaz ekranında hatanın tam konumu ortaya çıkartılır. Bu yöntem ile kaynak dikişi, dövme malzemeler, döküm malzemeler, test edilebilmektedir. Ekipmanlarının pahalı olması sebebiyle diğer yöntemlere göre daha yetkin ve profesyonel firmalarda bulunur.

Bağlı bulunduğumuz standartlar;

EN 583 Tahribatsız Muayene-Ultrasonik Muayene
EN 12668 Tahribatsız Muayene – Ultrasonik Muayene Teçhizatının Karakterizasyonu ve Doğrulanması
EN 12223 Tahribatsız Muayene – Ultrasonik Muayene-Kalibrasyon Bloğu No.1 için Şartname
EN 27963  Çelik kaynakları-Kaynakların Ultrasonik Muayenesi için Kalibrasyon Bloğu No.2

Kaynak Malzemeleri
EN 1712  Kaynakların Tahribatsız Muayenesi

Döküm Malzemeler
EN 12680 -Döküm-Ultrasonik Muayene

Çelik Dövme Malzemeler
EN 10228  Çelik Dövmelerin Tahribatsız Muayenesi

Çelik Çubuk Malzemeler
EN 10308  Tahribatsız Muayene-Çelik Çubukların Ultrasonik Muayenesi

Demirkanat Mühendislik olarak bünyemizde bulunan kaynak mühendisleri ile işletmelere aşağıdaki alanlarda hizmet vermeye devam ediyoruz;

Kaynak mühendisliği danışmanlığı ( Proje bazlı veya yıllık anlaşma ile)

Kaynaklı imalatların kontörlü,

(VT, PT, MT, UT, RT) Kontrollerinin yapılması ve raporlanması,

Kaynak ile ilgili prosedürlerin oluşturulması,

Ürün kaynak haritasının çıkartılması,

EN 1090 sistem dokümantasyonlarının oluşturulması, (EX1, EX2, EX3)’ e göre,

ISO 3834 sistem dokümantasyonlarının oluşturulması,

Kaynaklı imalat için projeye göre WPS (Kaynak Şartnamesi) hazırlanması,

PQR kaynak yöntem onaylarının kontrolü, Projeye göre uygunluğu,

PQR test parçalarının hazırlığı,

Kaynakçı eğitimleri,

Kaynakçı belgelendirme,

Teknik şartnamenin gözden geçirilmesi,

Malzeme ve ekipmanların kontörlü, projeye göre uygunluğu,

Teknik dokümanların hazırlanması,

ITP Test planlarının hazırlanması,

ISO 14731’e göre Kaynak koordinasyon personel eğitimi,

Mühendislik ve Danışmanlık hizmeti,