ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Demirkanat BELGELENDİRME

ISO 22000:2005 – Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda, insan hayatı için temel bir ihtiyaçtır ve bu nedenle gıda güvenliği büyük önem taşır. ISO 22000:2005, gıda güvenliği alanında dünya genelinde kabul gören bir standarttır ve gıda üreticileri için bir yönetim sistemini tanımlar. Bu standart, gıda üretim süreçlerini, depolamayı, dağıtımı ve satışını denetlemek ve güvence altına almak için tasarlanmıştır.

ISO 22000, organizasyonlara gıda güvenliğini kurumsal bir sorumluluk olarak ele almaları konusunda yol gösterir. Standardın temel amacı, gıda zincirinin her aşamasında riskleri tanımlamak, kontrol etmek ve minimize etmek suretiyle güvenli gıda üretimini sağlamaktır.

Standart, organizasyonların temelde dört ana ilkeye dayalı olarak çalışmalarını önerir:

1. Tehditleri Tanıma: Gıda zincirindeki potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve analiz etmek, gıda güvenliği yönetim sisteminin temelidir.

2. Kritik Kontrol Noktalarını Belirleme: Üretim süreçlerinde kritik kontrol noktalarını belirlemek ve bu noktalarda riskleri kontrol etmek, gıda güvenliği sağlamada kritik öneme sahiptir.

3. Riskleri Yönetme: Tehlikeleri minimize etmek için etkili önlemler almak ve bu önlemlerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek gereklidir.

4. İzlenebilirlik ve Geri Çağırma: ISO 22000, izlenebilirlik ve geri çağırma süreçlerini yönetmeyi vurgular. Bu, olası bir güvenlik sorunu durumunda hızlı bir müdahale sağlar.

ISO 22000 ayrıca, organizasyonların gıda güvenliği süreçlerini sürekli olarak gözden geçirme ve iyileştirme fırsatı sunar. Bu, organizasyonların sürekli olarak daha iyi uygulamaları benimsemesine yardımcı olur.

Gıda endüstrisinde faaliyet gösteren organizasyonlar için ISO 22000, gıda güvenliği ile ilgili yasal gereksinimlere uyum sağlama ve müşteri güvenini kazanma açısından büyük bir avantaj sunar. Aynı zamanda gıda tedarik zincirindeki paydaşlar arasında güvenilirliği artırır.

Sonuç olarak, ISO 22000:2005, gıda güvenliği konusunda dünya genelinde kabul gören bir standart olup, organizasyonlara güvenilir gıda üretimi sağlama ve gıda güvenliği risklerini minimize etme konusunda kılavuzluk eder. Bu standardın benimsenmesi, gıda endüstrisinde güvenilirliği artırabilir ve tüketicilere daha güvenli gıda ürünleri sunma konusunda organizasyonlara yardımcı olabilir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketinizin kurumsal yapısını destekler, satış ve ihalelerinizde size katma değer sağlar. Tarafımızca oluşturulacak HCCP planı ile tehlike analizleri, kritik kontrol noktaları belirlenir. Sistemin kurulması ve işletilmesi ile, müşteri memnuniyetinin artırılması hedeflenir. Bulunduğunuz sektörde sizi rakiplerinizden bir adım öne taşır.

Bu kalite yönetim sisteminin şartları geneldir. Gıda üreticileri, yem üreticileri, gıda satışı yapanlar ve servis edenler, hazır yemek sektöründe hizmet verenler dahil her kapasitedeki gıda firmaları için uygulanabilir.

Bu sistem için iki ayrı süreç bulunmaktadır. Belgeniz TÜRKAK veya yurtdışı akreditasyonlu olabilir.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için danışmanlarımıza ulaşabilir veya info@demirkanat.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak istemez misiniz?