19
Kas

Kaynakçı Belgelendirme (EN ISO 9606-1) Ankara

Demirkanat Belgelendirme Hizmeti

Bu bloğumuzda EN ISO 9606-1 Standardına göre yapılan “Kaynakçı Yetkinlik Sertifikası” nın alınabilmesi için standart gereklilikleri, sahada yapılması gerekenler, uygulama yöntemleri, test parçaları ve sertifika alınana kadarki uygulanan proseslerden bahsedeceğiz.

Öncelikle temele inerek;

Kaynakçı belgelendirme nedir? Bundan bahsedelim,

Sanayide, organize sanayi bölgelerinde, işletmelerin nihai son ürünlerini bir araya getirebilmeleri için metalik malzemelerin el ile veya mekanik kaynak makineleri kullanarak birleştirmesi gerekmektedir.

Bazı kaynak yöntemlerini kullanarak metalik malzemelerin birleştirme işlemini kaynak operatörleri yapar.

Bu operatörlerin vasıflandırılması EN ISO 9606-1 Kaynakçıların yeterlilik sınavı – Ergitme kaynağı- Bölüm 1: Çelikler standardına göre yapılmaktadır.

Bu standart da Kaynak işlemleri, Ürün tipleri, Kaynak tipleri, Dolgu malzeme gruplandırması, Boyutlar, Muayene ve testler, Test parçalarının tarifi, Test yöntemleri, Test raporu, Geçerlilik süresi, Test parçaları için kabul gereklilikleri gibi başlıklara ter verilmiştir.

Kaynakçı belgelendirme de kaynak prosesleri nelerdir? Bunları açıklayalım,

 

9606-1 standardına göre kaynak prosesleri ve yöntem numaralarının bazıları aşağıdaki gibidir,

 

Yöntem Numarası EN ISO 9606-1’e göre yöntem adı
111 Elle Metal Ark Kaynağı (SMAW)
114 Kendinden korumalı boru şeklinde özlü elektrotla ark kaynağı, (FCAW)
121 Bir tel elektrotla toz altı ark kaynağı, (SAW)
125 Boru şeklinde özlü elektrotla toz altı ark kaynağı,
131 Metal-ark asal gaz kaynağı (MIG kaynağı), (MIG)
135 Metal-ark aktif gaz kaynağı (MAG kaynağı), (MAG)
136 Aktif koruyucu gazla özlü tel metal-ark kaynağı, (FCAW)
141 Tungsten asal gaz ark kaynağı (TIG kaynağı), (TIG)
15 Plâzma ark kaynağı, (PAW)
311 Oksi-asetilen kaynağı (OAW)

 

EN ISO 9606-1 Kaynakçı belgesi kaç günde çıkar?

Firmanın test parçalarını hazırlama ve kaynağın ilk test den geçmesi şartına bağlı olarak ortalama 7-9 iş gününde tamamlanmaktadır. Bu durumu etkileyen faktörler; personel sayısının fazla olması, test parçalarının ilk testten geçmemesi, yeni parça hazırlığı gibi konulara bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

 

EN ISO 9606-1 Kaynakçı belgelendirme de kaynak birleştirme türü nasıl belirtilir?

Dört adet birleştirme türü vardır, projenin kapsamı veya işletmenin ürettiği ürüne bağlı olarak hangi birleştirme türünden belgelendirme yapılacağına karar verilmelidir, işletmeler kaynakçılarına birden çok yöntem ile kaynakçı sertifikası alabilmektedirler.

Birleştirme türleri;

EN ISO 9606-1 e göre Sembol Sembol Açılımı
BW Alın Kaynağı
FW Köşe Kaynağı
T Boru
P Sac/Levha

 

EN ISO 9606-1’e göre alınmış kaynakçı sertifikası kaç yıl geçerlidir?

TS EN ISO/IEC 17024’den (TÜRKAK) akredite alınan kaynakçı sertifikaları üç yıl geçerli olacaktır.

 

EN ISO 9606-1 Kaynakçı belgesi hangi bilgileri içerir?

Sertifika her yetkili kuruluşun taslağına göre farklılık gösterse de genellikle testlerden geçtiğiniz zaman sizlere verilecek sertifika aşağıdaki bilgileri içerecektir;

Sizin adınıza hazırlanmış sertifika numarası,

İsim soyisminiz,

TC numaranız,

Belge veriliş tarihi,

Belge bitiş tarihi,

Yetkinliğin kısa gösterimi,

Kaynak tipi,

Parça tipi,

Esas Malzeme Grubu,

Koruyucu gaz bilgileri,

Akım ve kutup tipi,

Deney parça kalınlığı,

Kaynak pozisyonu,

Çoklu paso yada tekli paso bilgisi,

 

Kaynakçı belgesinde Yetkinliğin kısa gösterim ne demektir?

EN ISO 9606-1 e göre belgelendirilen personellerin sertifikalarında yetkinliğin kısa gösterimi belirtilmektedir,

Buna örnek verecek olursak;

EN ISO 9606-1 135 P FW FM1 S t10 PB ml

Şeklinde yazılmış bir alan görebilirsiniz,

Buradaki harf ve rakamların açılımı şu şekildedir,

En başta ilgili standart yer almaktadır.

135 – Kaynak yöntemi

P – Plaka/levha kaynatıldığı

FW – Köşe kaynağı yapıldığı

FM1 – Alaşımsız ve ince taneli çelikler 500 N/mm²’ye kadar olan malzeme grubu

S – Masif tel/Çubuk ile birleştirildiği

T10 – Kaynak edilen malzeme kalınlığı

PB– Kaynak pozisyonu

Ml – Çoklu paso

Olduğu anlamlarına gelmektedir,

 

EN ISO 9606-1 Kaynakçı belgesi için test parça ölçüleri nedir?

Alın Kaynağı için: 125*200 olmalıdır. Kaynak ağzı açılmalıdır. Parça kalınlığı proje bazlı kapsa aralığına göre belirlenmelidir.

 

Köşe Kaynağı için: 125*200 olmalıdır. Parça kalınlığı proje bazlı kapsa aralığına göre belirlenmelidir.

 

Demirkanat Mühendislik olarak işlemlere nasıl başlarız?

EN ISO 9606-1 Kaynakçı belgelendirme ile ilgili yedi yılı aşkın süredir Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hizmet vermeye devam ediyoruz.

Kaynakçı belgesi için bizlerle iletişim kurduğunuzda ilk önce personel sayısı, malzeme grupları, kaynak birleştirme yöntemleri ile ilgili bazı teknik bilgiler rica ederiz, akabinde personel bilgilerini alırız,

Bu bilgiler bize ulaştıktan sonra test parça ölçüleri ve yedekli malzemeler, malzeme aralıkları, dolgu teli gibi konularda bilgilendirme yaparız. Firma bünyenizde gerekli hazırlılar yapıldıktan sonra EN ISO 9606-1 kaynakçı belgelendirme için gün planlarız. Belirlene günde ilgili teknik personelimiz firmanızda hazır bulunur. Gerekli testler yapılarak parçalar teslim alınır tahribatlı ve tahribatsız testlere tabii tutulur.

Testten geçen parçaların kaynak operatörlerine EN ISO 9606-1’e göre kaynakçı belgesi hazırlanır.

Ankara’da bulunan Ostim, Başkent OSB, Sincan Organize Sanayisi, Kazan, Keresteciler Sanayi, Başkent Organize, Siteler, Malıköy OSB’deki işletmelerin gerek ihracat gerekse iç piyasada ülkemize ciddi katkılar sağladığının bilincindeyiz. İşletmelerin bu denli katkılarına kayıtsız kalmıyor EN ISO 9606-1 kaynakçı belgelendirme süreçlerinde Ankara firmalarına destek oluyoruz.

 

Yaptığımız tüm çalışmalar belgelendirmenin bağlı olduğu yönetmelik ve standartlara göre yapılmaktadır.

İletişim Bilgilerinizi Aşağıdaki Formdan Gönderin Biz Sizi Arayalım!