30
Ağu

TS EN 12001 Beton Pompaları Yapısal Periyodik Ve Tahribatsız Muayene Kontrolleri

Demirkanat Belgelendirme Hizmeti

Ülkemiz de iş ekipmanlarının kullanımı ve güvenliğinin sağlanması için oluşturulan yönetmelik “6331 25.04.2013 tarihli ve 28628 numaralı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince beton pompalarının da periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Beton pompası periyodik muayenesi hangi standarda göre yapılır?

Beton pompalarının periyodik muayenesi EN 12001 standardına göre yapılmaktadır.

Standardın tam açılımı: TS EN 12001 Beton ve harç için taşıma, püskürtme ve yerleştirme makinaları – Güvenlik kuralları şeklindedir. Bizler beton pompası kontrollerini yaparken bu standardın belirlediği kriterlere göre test ve muayene hizmeti gerçekleştirmekteyiz.

Beton pompası kontrollerini neden yapmalıyım?

TS EN 12001 standardına göre yapılan kontroller ekipmanın uzun ömürlü kullanımını destekler,

Kontroller sırasında aşınmış, deforme olmuş bölgelerin tespit edilmesi sebebiyle kazalar önlenebilir,

Bu kontroller sayesinde beton pompalarında bom-ayak kırılmaları gibi önemli kazaların oluşmasına yol aşan uygunsuzlukların önüne geçilmesi sağlanabilir.

Yapısal kontrol raporu neyi kapsar?

Demirkanat Mühendislik olarak bizden alacağınız hizmet sonunda tarafınıza “beton pompası yapısal kontrol raporu” teslim edilir. Bu rapor başlıca aşağıdaki bilgileri içermektedir,

Şase ve şase bağlantı noktalarının uygunluğu,

Dönüş dişli tip uygunluğu,

Konsol sisteminin uygunluğu,

Beton boru hattının uygunluğu,

Etiketlerin kontrolü

Ön, arka, sağ, sol ayak kontrolleri,

Kol bağlantı yerleri,

Başlıca kontrol noktalarıdır,

Raporda ürünün değerlendirmesi yapılırken; uygun, revizyon yapılmalı, ciddi arızalar var (ağır kusurlu), arızalı (hafif kusurlu) şeklinde değerlendirilmesi tarafımızca yapılmaktadır.

Beton pompası veya benzer ekipmanlar için muayene yöntemleri nedir?

Beton pompaları ve benzeri iş ekipmanlarında kullanılacak muayene yöntemleri şunlardır:

  • VT – Görsel Muayene,
  • MT – Manyetik Parçacık,
  • PT – Sıvı Penetrant,
  • UT – Ultrasonik,
  • RT – Radyografik

Kontroller gözle muayene ile başlamalıdır. Gözle muayene yöntemi tahribatsız muayenenin en temel unsuru olup diğer muayene metotları öncesi yapılması gerekmektedir. Bomlar ve benzeri, dinamik yük altında çalışan ve yorulmaya maruz kalan her türlü ekipman için en uygun ve etkili yüzey kontrolü “Manyetik Parçacık Muayene Yöntemi” olup, erişimi mümkün olmayan bölgelerde “Sıvı Penetrantla”, “Radyografik Yöntem”le ya da “Ultrasonik Muayene Yöntemi” de uygulanmalıdır. Özellikle pimlerde oluşacak hataların tespitinde “Manyetik Parçacık Muayene Yöntemi” yetersiz kalacağından “Ultrasonik Muayene Yöntemi” uygulanması gerekmektedir. Yapısal kontroller içerisinde iş ekipmanının güvenli kullanımına ilişkin tüm parametreler (kilit kontrolü, acil stoplar, uyarı işaretleri, çatlak kontrolleri, bağlantı kontroller vb.) kontrol edilmekte ve kabul edilemez uygunsuzluklar (hatalar) belirlendiğinde ekipmanın çalışmasına müsaade edilmemektedir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 Standardı’na (EN 473) göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilmektedir. Muayene ve kontrol işlemleri dışarıdan bir firma aracılığı ile gerçekleştiriliyor ise firmaların mutlaka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne (İlgili standartlar çerçevesinde, TS 12681, Kara yolu taşıtları – Özel amaçlı taşıtlar; TS 13288 Beton işleme makinalarına ait kurallar vb.) sahip olması gerekmektedir. Çelik konstrüksiyonlar da gerçekleşen problemler de işlemi yapacak olan firmada çalışan personellerin mutlaka sertifikalı olması gerekmektedir.

Muayene işlemleri yapacak personelin mutlaka VT + MT, PT, UT, RT bir ya da birden fazlasına sahip olmalıdır. İnceleyen kişinin minimum seviye-1, onaylayan kişinin en az seviye-2 olması gerekmektedir. Yapılacak tahribatsız muayenenin seviye-2 sertifika sahibi tarafından talimatının yazılması gerekmektedir.

Beton pompası Periyodik kontrol süresi nedir?

TS EN 12001:2013 Standardı’nda “7.2.1.3 Reinspection – Tekrar Muayene” altında beton pompalarının kontrol süreleri tanımlanmıştır.

  • 1-5 yaşına kadar olan beton pompaları, kule boomlar, shotcreteler 1 yıl ya da 1000 çalışma saati,
  • 5-10 yaşı arasında olan beton pompaları, kule boomlar, shotcrete makineleri 1 yıl ya da 500 çalışma saati,
  • 10+ yaşında olan beton pompaları, kule boomlar, shotcrete makineleri 1 yıl ya da 250 çalışma saati,

Beton pompası Periyodik kontrol kriteri nedir?

EKİPMAN ADI PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ

(Azami Süre)

(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

Sondaj makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 16228 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Çekici dozerler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yükleyiciler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kazıcı yükleyiciler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-4+A2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hidrolik kazıcılar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-5+A3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Damperli kamyonlar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-6+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Skreyperler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-7+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Greyderler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-8+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Boru döşeyiciler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-9+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Trençerler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-10+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Toprak ve çöp sıkıştırıcılar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-11+ A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Halatlı kazıcılar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-12+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yol düzeltme makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Zemin stabilize makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Zemin sıkıştırma makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-4 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Asfaltlama makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-6+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Beton ve harç için taşıma – püskürtme ve yerleştirme makineleri (beton pompası) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12001 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Demirkanat Mühendislik olarak işlemlere nasıl başlarız?

Beton pompası muayene sürecine başlarken öncelikle kontrolü yapılacak ekipmanları tespit ederiz.

Tespit edilen ekipman için kontrol günü belirleriz,

Planlanan gün ve saate yetkili personellerimiz işletmede hazır bulunur,

TS EN 12001 Kontrol kriterlerine göre gerekli testler ekipmanlara uygulanır,

Kritere uymayan ekipmanlar için revizyon bildirimi yapılır,

Demirkanat Mühendislik olarak yedi yılı aşkın süredir, Beton pompası kontrolleri alanlarında hizmet vermeye devam ediyoruz.

Tüm Türkiye başta olmak üzere Ankara’da bulunan Ostim, Başkent OSB, Sincan Organize Sanayisi, Kazan, Keresteciler Sanayi, Malıköy OSB’deki işletmelerin ülkemize ciddi katkılar sağladığının bilincindeyiz. Şirketlerin bu denli katkılarına kayıtsız kalmıyor periyodik kontrol, yasal gereklilikler, periyodik muayene ve raporlama süreçlerinde işletmelere fayda sağlıyoruz.

Ankara’dan bizlere ulaşan şirketlere özel Beton pompası kontrolleri ihtiyaçlarında ekonominin gerektirdiği bakış açısını da dikkate alarak %20 indirim uyguluyoruz.

Yaptığımız tüm çalışmalar ekipmanınızın bağlı olduğu yönetmelik ve standartlara göre yapılmaktadır.

İletişim Bilgilerinizi Aşağıdaki Formdan Gönderin Biz Sizi Arayalım!